Rekrutacja dzieci do świetlicy – rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2024/25.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony poniżej:

Kompletnie i czytelnie wypełnione wraz z podpisami karty prosimy składać w sekretariacie szkoły lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Termin złożenia kart do: 29.05.2024

DOKUMENTY

:: Karta zgłoszenia

:: Zasady rekrutacji

:: Zasady zachowania w świetlicy

:: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

:: Regulamin świetlicy szkolnej

:: Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 2023-2024

:: Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy

:: Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych