Świetlica – rekrutacja

Rekrutacja dzieci do świetlicy – rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2019/20.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można odebrać w świetlicy  lub pobrać ze strony internetowej szkoły:

www.podkowa-szkola.pl- zakładka szkoła/świetlica/rekrutacja

Termin złożenia kart do: 31.05.2019

DOKUMENTY

Karta zgłoszenia

Zasady rekrutacji

Zasady zachowania w świetlicy

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin świetlicy szkolnej