O konieczności budowy szkoły publicznej w Podkowie Leśnej dyskutowano już w latach trzydziestych XX wieku, ponieważ wzrastała liczba mieszkańców i miasto rozwijało się dynamicznie. W grudniu 1934 roku, z inicjatywy Rady Gromadzkiej powołano Komitet Budowy Szkoły, który tworzyli radni: Michał Marczewski, Tomasz Marzecki i Włodzimierz Przedpełski. Tę inicjatywę poparło Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu, jednak z nieznanych powodów nie doszło do realizacji pomysłu. Dzieci mieszkańców Podkowy i okolicznych wsi uczęszczały do szkoły w Brwinowie, Milanówku lub do prywatnych szkół prowadzonych w Podkowie przez panią Marię Knoff, a w Otrębusach przez rodzinę Toeplitzów.” Rocznik Podkowiański nr 1” podaje, że w Podkowie Leśnej założono pierwszą szkołę prywatną już w 1927 roku.
W czasie II wojny światowej w mieście-ogrodzie, jak w wielu miejscach w Polsce, organizowano tajne nauczanie. „ Nie tylko walkę z okupantem, ale i naukę traktowaliśmy jako patriotyczny obowiązek” – wspominał w imieniu przedwojennego pokolenia profesor Maciej Mroczkowski, wychowanek podkowiańskiego gimnazjum. Popularność kompletów wśród mieszkańców była bardzo duża. Ta nielegalna forma kształcenia odbywała się w wielu podkowiańskich domach. Tajna Komisja Szkolna kierowana przez Marię Majkowską i Stanisława Tynelskiego zorganizowała komplety na trzech poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Lekcje odbywały się w ok. 40 mieszkaniach i domach na terenie Podkowy Leśnej. Główny punkt organizacyjny tajnego nauczania znajdował się w domu Marii Majkowskiej ( ul. Topolowa 18, dziś 15).

Szkoła powszechna:
Podkowa Leśna Zachodnia

Willa Matuszkiewiczów – ul. Słowicza,
u Bieńka – Willa Karpińskich
Podkowa Leśna Główna
u Walickiej Złota Podkowa – ul. Jaworowa
u Foksów – ul. Żółwińska
u Wardzińskiej – Willa „6 domków”
u Ulatowskich – Willa Hel – ul . Zółwińska
Podkowa Leśna Wschodnia
u H. Tyszkowej i Z. Tyszkowej – Willa
Majkowskich – ul. Jelenia
Willa Kowalskich obok Mimozy
u Szałowskich – Willa Rudowskich
Klasa I
u Furmankiewiczów – ul. Modrzewiowa
u Walickiej – ul. Jaworowa
u Wrzoska – ul. Kościelna
u Krzyżewskiej – ul. Bobrowa
u Majkowskiej – ul. Topolowa
u Tynelskich – ul. Jodłowa/Bukowa
u Radko – ul. Modrzewiowa
u Jeżewskiej – ul. Jelenia
u Wnękowskich – ul. Orla
u Przedpełskich – ul.Orzechowa
u Sokołowskich – ul. Sarnia
Klasa II
u Łyżwańskich – ul. Pocztowa
u Krzyżewskiej – ul. Bobrowa
u Tynelskich – ul. Jodłowa/Bukowa
u Majkowskiej – ul. Topolowa
u Zaniwskiej – ul. Żeromskiego
u Kochanowskich – ul. Żółwińska
u Chrabelskich – ul. Klonowa
Klasa III
u Betlier – ul. Wiewiórek
u Rybackich – ul. Lilpopa
u Milewskich – ul. Modrzewiowa
u Balibren – ul. Topolowa
u Furmankiewiczów – ul. Ejsmonda
Klasa IV
u Fibichów – ul. Lilpopa,
u Chrabelskich – ul. Klonowa
u Świderskiej
u Postupskiej – ul. Bukowa
u Lewandowskiej – ul. Storczyków
Klasa I
u Latourów – ul. Storczyków
u Grzeszkiewiczów – ul. Storczyków
u Tynelskich – ul. Jodłowa/Bukowa
Klasa II
u Wojciechowskich – ul. Słoneczna
u Rawskiej – ul. Jodłowa

Szkołą podstawową, liczącą ok. 60 uczniów, kierowała Maria Mitkiewiczowa. Do gimnazjum i liceum prowadzonych przez Marię Majkowską i Stanisława Tynelskiego uczęszczało 113 uczniów.
W czasie wojny komplety organizowała także Maria Knoff, początkowo w jednym z domów przy ul. Sienkiewicza, potem przeniesione do willi hr. Scipio del Campo naprzeciwko Zarybia. Po wojnie „ Szkoła francuska pani Knoff” mieściła się w domu Kreterów, na rogu Kasztanowej i Modrzewiowej.
18 stycznia 1945 roku szkoła w Podkowie Leśnej rozpoczyna jawne nauczanie. Pierwsza powojenna szkoła ( podstawowa, gimnazjum i liceum) mieściła się w willi Jókawa przy ul. Parkowej 19.


Pierwsza powojenna szkoła w Podkowie Leśnej znalazła siedzibę w willi Jókawa przy ul. Parkowej 19

W czerwcu 1947 r. uczniowie zdawali tam pierwszą po wojnie maturę, w niedługim czasie liceum zamknięto. Następnie szkoła otrzymała od sołectwa do dyspozycji dwa budynki: willę przy ul. Błońskiej ( obecnie Biblioteka) i „Pałacyk” w parku . Kierownikiem szkoły podstawowej, do której chodziło ok. 160 dzieci, został mianowany Bolesław Maleszewski. Funkcję kierownika gimnazjum i liceum nadal pełnił Stanisław Tynelski. Kierownictwo bursy międzyszkolnej w „ Pałacyku” sprawował Marian Kunka, zlikwidowano ją w 1957r.

Pałacyk Kasyno z dobudowanym z lewej strony barakiem szkolnym.

Barak przy pałacyku Kasyno

W 1947 roku rozpoczęto budowę baraków dla publicznej, siedmioklasowej szkoły podstawowej przy ul. Błońskiej ( dziś nr 50, gdzie jest Biblioteka) , podobne baraki szkolne wybudowano obok „Pałacyku”. W l. 1949-56 wynajmowano dla szkoły pokoje w willi Gayczaka przy ul. 1 Maja ( dziś ul. Jana Pawła II 9). Do 1964 r. szkoła licząca 523 uczniów mieściła się w kilku oddalonych od siebie budynkach.

Zakończenie klasy I rocznika 1955. Wychowawczyni Maria Durska. Barak przy ul. Błońskiej

Zakończenie roku szkolnego 1955/1956. Klasa VII przed budynkiem szkolnym przy ul. Błońskiej. Dziś mieści się tu biblioteka.

Rok 1955, klasa III. Sala lekcyjna w willi Gayczaka przy ul. 1 Maja 9. Wychowawczyni – Stefania Zdzieszyńska.

W 1958 roku dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej podjęły akcję „ 1000 szkół na Tysiąclecie”. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej udało się do tego programu wprowadzić inwestycję podkowiańską.
15 listopada 1958 roku pod przewodnictwem Tadeusza Baniewicza powstał Komitet Budowy Szkoły. W 1960 roku funkcję Przewodniczącego Komisji Budowy Szkoły objął inżynier architekt Narcyz Szwedziński, u boku Honorowego Przewodniczącego, którym był Tadeusz Baniewicz. Wiceprzewodniczącym został Lech Dzikiewicz. Komisja doprowadziła do zatwierdzenia nowego projektu architektonicznego i technicznego szkoły na uzyskanym terenie przy ul. 1 Maja 20 ( dziś ul. Jana Pawła II 20). Projekt wcześniejszy z lat pięćdziesiątych okazał się niemożliwy do zrealizowania ze względów technicznych. Komisja, choć powołana przez miejscową Radę Narodową, stała się przedmiotem ataków ówczesnych władz państwowych i wojewódzkich, które politycznie dyskredytowały inicjatorów budowy szkoły.
Przez wiele lat trwała burzliwa kampania przeciwko inż. Szwedzińskiemu i innym członkom Komisji. Dzięki nieugiętej postawie społeczników pokonano trudności w zatwierdzeniu lokalizacji i projektu technicznego oraz zdobyciu środków. Inżynierowi, pełniącemu społecznie nadzór, udało się doprowadzić do zakończenia budowy szkoły w latach 1963-64. Wielu mieszkańców ( m.in. Jan Kciuk,p. Żniński) wspierało finansowo i rzeczowo wyposażenie nowej szkoły. Niemożliwe okazało się zatwierdzenie patrona. Komisja domagała się patronatu Powstańców Warszawskich, władze partyjne – Hanki Sawickiej. Ostatecznie zmieniono patrona na Bohaterów Warszawy.
18 września 1965 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej przy ulicy 1 Maja 20( dziś Jana Pawła II 20).

Rok 1964 – uroczyste otwarcie szkoły podstawowej;
z lewej – inżynier architekt Narcyz Szwedziński, główny projektant szkoły siedzi obok Przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, inżyniera Tadeusza Baniewicza

Szkoła przy ul. 1 Maja (obecnie Jana Pawła II 20) Rok 1965

Lata 70, przed szkołą, przed głównym wejściem. W tle godło szkoły podstawowej.

Szkoła posiadała: 12 sal lekcyjnych, gabinet dentystyczny, gabinet lekarski, bibliotekę, pracownię fizyczno-chemiczną oraz praktyczno-techniczną, salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze. W latach siedemdziesiątych, na skutek rozporządzenia Wydziału Oświaty do szkoły zaczęli uczęszczać także uczniowie z pobliskich wsi – Żółwina i Owczarni. W latach 1969-71 Narcyz Szwedziński, na wniosek nauczycielki plastyki, Ireny Dzikiewicz, społecznie opracował oryginalny projekt Pawilonu Wychowania Młodzieży przez Sztukę. Założenia programowe i sam projekt zostały zaakceptowane przez ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania, a także dyrekcję Muzeum Narodowego i Wydziału Pedagogiki UW, ale później Ministerstwo wstrzymało realizację tego pomysłu. W 1984 roku Lech Dzikiewicz za zgodą władz miasta, uwzględniając demograficzne potrzeby Podkowy Leśnej, powołał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły z Narcyzem Szwedzińskim jako Honorowym Przewodniczącym. Po wielu jego staraniach Kuratorium zaakceptowało projekt i zapewniło finansowanie. W 1986 roku ówczesna Miejska Rada Narodowa , znając trudności w funkcjonowaniu szkoły (nauka odbywała się na dwie zmiany w trzech budynkach na terenie miasta , tzn. przy ul. 1 Maja 20, ul. Lipowej 23 i ul. Cichej), wstrzymała prace nad jej rozbudową. Starania o rozbudowę szkoły powtarzały się w kolejnych latach.

Główne wejście do szkoły.

W 1991 roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu szkoły, uczniowie z Żółwina wrócili do szkoły macierzystej. W tym roku przywrócono nauczanie religii w szkole. 28 września 1991 roku szkoła zmienia status i staje się szkołą samorządową.
1 września 1999 roku , na podstawie nowej ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej reformę szkolnictwa, przekształcono szkołę podstawową z ośmioletniej na sześcioletnią oraz utworzono trzyletnie gimnazjum. Na mocy Uchwały Nr 29/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy i Publicznego Gimnazjum utworzono Zespół Szkół w Podkowie Leśnej z siedzibą przy ul. 1 Maja 20 ( dziś Jana Pawła II 20) .
W 2008 roku Rada Szkoły, Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły – Panią Elżbietą Mieszkowską zwróciła się do Burmistrza Podkowy Leśnej, Pana Andrzeja Kościelnego z wnioskiem dotyczącym budowy nowego skrzydła szkolnego. Rada Miasta V kadencji podjęła Uchwałę w sprawie rozbudowy szkoły. Prace trwały w latach 2009 – 2013.

1 września 2013 r. oddano do użytku nowe skrzydło wraz z salą sportową.

1 września 2013 roku Burmistrz Podkowy Leśnej, Pani Małgorzata Stępień- Przygoda zainaugurowała nowy rok szkolny, uroczyście oddając do użytku rozbudowany budynek wraz z salą gimnastyczną. 13 czerwca 2015 roku podczas Święta Szkoły różne środowiska prezentowały kandydatów na Patrona Gimnazjum : Rada Pedagogiczna – Tadeusza Baniewicza, Związek Podkowian – Kazimierza Michałowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – Halinę i Janusza Regulskich . W wyniku głosowania Patronem Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej został archeolog, profesor Kazimierz Michałowski. Rada Miasta VII kadencji / Uchwała nr 64/XV z dn. 29 X 2015 / zatwierdziła wybór patrona.

Uroczystość nadania imienia Profesora Kazimierza Michałowskiego Publicznemu Gimnazjum odbyła się 14 grudnia 2015 roku.

Szkoła – 2019 

Autorzy opracowania: Grażyna Zabłocka, Sławomir Sowiński