Świetlica – rekrutacja

Rekrutacja dzieci do świetlicy – rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2021/22.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły:

http://podkowa-szkola.pl/swietlica/swietlica-rekrutacja/

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie kompletnie wypełnionych kart drogą elektroniczną na adres: sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 28.05.2021

 

DOKUMENTY

Karta zgłoszenia

Zasady rekrutacji

Zasady zachowania w świetlicy

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin świetlicy szkolnej