Świetlica – rekrutacja

Rekrutacja dzieci do świetlicy – rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2023/24.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony poniżej:

Kompletnie wypełnione karty można składać drogą elektroniczną (PDF) na adres: sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 31.05.2023

DOKUMENTY

:: Karta zgłoszenia

:: Zasady rekrutacji

:: Zasady zachowania w świetlicy

:: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

:: Regulamin świetlicy szkolnej

:: Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 2023-2024

:: Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy

:: Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych

Accessibility Toolbar