Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Luka Eckhoff – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Lena Wójcik – Zastępca
Ola Król – Skarbnik

Robert Jarząbek – opiekun Samorządu Uczniowskiego