Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

PAWEŁ JAROCKI 7b – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
WIKTOR BARTNIK 8a – Zastępca
NATALIA MICHALSKA 7a – Skarbnik

Robert Jarząbek – opiekun Samorządu Uczniowskiego