Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Helena Pieniążek – Przewodnicząca
Maria Sadura – Zastępca
Valentyna Andryshchak – Zastępca
 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Stegman (nauczyciel współorganizujący)