Zasady organizacji nauczania w czasie pandemii

Zasady organizacji nauczania w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.2020.493 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ.U.2020. poz.595 )

Zasady organizacji nauczania w czasie pandemii w naszej szkole>>>