|

Zwracamy książki i podręczniki

Regulamin zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej

  1. Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorami ustala zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Wicedyrektor powiadamia wychowawcę klasy, uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników.
  3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, naklejek z podpisem, zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać odkupienia takiego podręcznika.
  4. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora określone dni i godziny (w celu uniknięcia grupowania się osób):

Klasy I w dniu 22. 06. 2020 r.

Klasy II w dniu  23. 06. 2020 r.

Klasy III w dniu 19. 06. 2020 r.

Klasy IV w dniu 10. 06. 2020 r.

Klasy V w dniu 10. 06. 2020 r.

Klasy VI w dniu 9. 06. 2020 r.

Klasy VII w dniu 8. 06. 2020 r.

Klasy VIII w dniu 19. 06. 2020 r.

W godzinach: 8.00 – 16.00

  1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek i podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  2. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz pozostałych książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów – książki zapakowane w reklamówki należy opisać na zewnątrz:

imię, nazwisko ucznia, klasa oraz data zwrotu (warunki kwarantanny).

Książki przynoszone są do szkoły i zostawiane w miejscu do tego wyznaczonym (na parterze).

  1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników.