WYNIKI GŁOSOWANIA / BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Łącznie wpłynęło 428 ważnych kart do głosowania – w wersji papierowej lub elektronicznej. W głosowaniu zwyciężył projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, którego koszt realizacji oszacowano na 100.000 zł. Pomysł uzyskał 214 głosów. Pozostałe projekty otrzymały następującą liczbę głosów:
„Poeci o lipie – wiersze w Alei” – 148 głosów,
„Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej” – 147 głosów,
„Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – 46 głosów.
Każdy mieszkaniec mógł wskazać na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty. Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu i bardzo się cieszymy, że projekt będzie realizowany w szkole.

https://podkowalesna.pl/komunikaty/budzet-partycypacyjny-2020/