Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty i odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że już dzisiaj (poniedziałek) od godz. 10.00 w systemie ZIU (SIOEO) Logowanie – Zintegrowany Interfejs Użytkownika (ziu.gov.pl) są dostępne indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie otrzymali indywidualny login i hasło do systemu, więc nie ma przeszkód, aby się zalogowali.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu (oryginały i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) będą do odbioru w sekretariacie szkoły w czwartek 6 lipca w godz. 8.30-14.30.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego przez ucznia lub rodzica, można upoważnić inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona powinna mieć przy sobie upoważnienie oraz dowód osobisty.