Dyrekcja

D y r e k t o r
Agnieszka hein

a.hein@podkowa-szkola.pl

Wicedyrekcja

W I C E D Y R E K T O R ds. kl.IV-VIII
Katarzyna Dmowska

k.dmowska@podkowa-szkola.pl

W I C E D Y R E K T O R ds. kl.I-III i świetlicy
Edyta ciach

e.zdanowska@podkowa-szkola.pl