|

SKS – zapisy na zajęcia

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie zapraszamy do zapisów na zajęcia dodatkowe SKS.
Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach:

  • Klasy 1ab – środy, 6 lekcja (p. Agata Chrzanowska)
  • Klasy 2ab- środy, 6 lekcja (p. Krzysztof Kolenda)
  • Klasy 3ab- poniedziałki, 6 lekcja (p. Krzysztof Kolenda)
  • Klasy 4ab- środy, 7 lekcja (p. Agata Chrzanowska)
  • Klasy 5ab- czwartki, 1 lekcja (p. Krzysztof Kolenda)
  • Klasy 6ab- poniedziałki, 8 lekcja (p. Krzysztof Kolenda)
  • Klasy 7 i 8-  czwartki, 8 lekcja (p. Krzysztof Kolenda)

Zapisów dokonujemy u nauczycieli prowadzących zajęciach za pomocą dziennika Librus.

Uczniowie klas 1-3, którzy będą odbierani na zajęcia dodatkowe ze świetlicy szkolnej muszą mieć wypełnione Zgody na zajęcia dodatkowe (dostępne na stronie szkoły w zakładce Organizacja – Dokumenty Szkoły)