Przyjaciele Zippiego w 1a

,,Skoro możemy nauczyć małe dzieci, jak radzić sobie z problemami,to powinny one umieć lepiej pokonywać problemy i kryzys w okresie dorastania i w dorosłym życiu”
                                                               Paul Rubinsetin

Od 2 grudnia kl. Ia rozpoczęła się realizację programu ,,Przyjaciele Zippiego” .
Jest to międzynarodowy program , który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Poprzez ten program dzieci uczą się :
– rozpoznawać i nazywać uczucia,
– wyrażać własne emocje,
– nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
– radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
– rozwiązywać konflikty,
– adaptować się do nowych sytuacji,
– pomagać innym i jak samemu prosić o pomoc,
– radzić sobie w sytuacjach nowych, trudnych, stresujących