Profesor Michałowski –  wybitny badacz starożytności i nasz patron

Klasa 5b kontynuuje kolejny rok projekt poświęcony panu profesorowi Kazimierzowi Michałowskiemu, najwybitniejszemu polskiemu archeologowi, mieszkańcowi Podkowy Leśnej, wybitnemu badaczowi starożytności, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego i patronowi naszego gimnazjum. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego i Galerii Faras nasi Uczniowie mogli uczestniczyć w bardzo ciekawej lekcji poświęconej panu profesorowi i jego odkryciom. 

Przypomnijmy, że Galerii prezentowany jest liczący ponad 60 dzieł zespół malowideł pochodzących z katedry w Faras. Można w niej oglądać również elementy architektoniczne, kamienne części wystroju kościoła i inskrypcje oraz wiele innych przedmiotów, w tym ceramikę. Dzieła te zostały pozyskane przez polską misję archeologiczną, która pracowała w Faras, w północnym Sudanie, tuż przy granicy z Egiptem w latach 1961-1964 w ramach Kampanii Nubijskiej. Celem prowadzonej pod auspicjami UNESCO Kampanii było uratowanie i zadokumentowanie jak największej liczby stanowisk archeologicznych i zabytków sztuki na terenie Egiptu i Sudanu, które były zagrożone w wyniku budowy Wysokiej Tamy Asuańskiej. 

A przy okazji, wszystkiego najlepszego Panie Profesorze z okazji urodzin!!!