|

Plan nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do szkoły przygotowanym przez Ministra Edukacji i Nauki przedstawiamy plan nauczania hybrydowego w Naszej  szkole.

W dniach, 17,18, 19 maja 2021 ( poniedziałek , wtorek środa)  do szkoły przychodzą klasy:

4a,4b, 5a, 6a,6b, 6c

W nauczaniu zdalnym pozostają klasy:

7a, 7b, 8a, 8b, 8c

W dniach 20, 21 maja 2021 ( czwartek, piątek) do szkoły przychodzą klasy:

4a,4b,5a, 7a, 7b

W nauczaniu zdalnym pozostają klasy:

6a, 6b, 6c, 8a, 8b, 8c

W dniach 24 i 28 maja 2021 ( poniedziałek i piątek) do szkoły przychodzą klasy:

6a, 6b, 6c, 7a, 7b

W nauczaniu zdalnym pozostają klasy:

4a, 4b, 5a, 8a, 8b, 8c

Konsultacje dla Uczniów klas ósmych z matematyki odbywają się w szkole BEZ ZMIAN.

Przypominamy Państwu, iż w dniach 25-27 maja w szkole odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty- w tych dniach nie będzie zajęć lekcyjnych. Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów z klas 1-3.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021.