Opieka stomatologiczna nad naszymi Uczniami!

Informujemy, że Szkoła ma podpisaną umowę z firmą CortenMedic, która świadczy (nieodpłatnie) usługi stomatologiczne na rzecz naszych Uczniów.
Część z nich, za zgodą Rodziców, już została objęta odpowiednim przeglądem. 
Przypominamy, że z usług tej firmy (nieodpłatnie) mogą korzystać wszyscy Uczniowie naszej szkoły posiadających numer PESEL.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.cortenmedic.pl lub pod numerami telefonów:

Ogólny 22 602 07 07
Milanówek 22 460 00 92
Pruszków 22 270 30 51
Warszawa Pasaż Ursynowski 9 22 602 07 95
Warszawa Modzelewskiego 58 22 602 07 85
Warszawa Makolągwy 21 22 602 07 71
Warszawa Etiudy Rewolucyjnej 48 22 602 07 32
Warszawa Kijowska 1 22 602 07 45
Warszawa Belgradzka 4/U10 22 602 07 20
Warszawa Roentgena 46/3u 533 623 570

Dbajmy o zdrowie!