OK zeszyty klasy 2b

Klasa 2b pracuje podczas lekcji wykorzystując strategię OK, czyli oceniania kształtującego. Jest to nauczanie i uczenie się, które ma sprawić, aby uczniowie byli jak najbardziej zaangażowani w proces edukacyjny i byli świadomi, czego i po co się uczą.
Oto kilka kartek z ‘zeszytów OK’ naszych niesamowitych uczniów z klasy 2b.

Dziękujemy p. Indze Wojciechowskiej za wprowadzanie tego wspaniałego sposobu pracy.