|

O krabie Heniu i dobra czynieniu

Historia ,,O krabie Heniu i dobra czynieniu”- zajęcia świetlicowe

Historia ,,O krabie Heniu i dobra czynieniu” pokazała jak ważne jest pomaganie . Dzieci mogły opowiedzieć jak pomagają innym i co wtedy czują. Uczniowie uświadomili sobie również, że pomagać należy mądrze i w taki sposób, aby nie skrzywdzić osoby której pomagamy.

Ponieważ historia Henia toczy się w oceanie, powstały prace plastyczne o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany