Nowe godziny przerw obiadowych w szkole

Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów liczba przerw obiadowych została w szkole zwiększona. I tak:
klasy 1a, 1b – 11:00 – 11:15
klasy 2a, 2b – 11:15 – 11:30
klasy 4a, 4b, 5a – 11:40-11:55
klasy 3a, 3b – 11:55 – 12:15
klasy 6a, 6b, 6c – 12:35 – 13:55
klasy 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – 13:45 – 14:00
Zapraszamy tylko tych uczniów, którzy mają wykupione obiady.