||

Konkurs na najciekawszy rebus rozstrzygnięty

Z okazji Tygodnia Bibliotek biblioteka szkolna zorganizowała konkurs  na najciekawszy rebus. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy, pobudzenie zainteresowań poznawczych dzieci.  Zadanie uczniów polegało na  zaszyfrowaniu tytułu  ulubionej książki.  

Spośród złożonych prac jury w składzie: Edyta Ciach, Iwona Grabowska-Gralak, Karolina Serwik wyłoniło zwycięzców: 

W klasach 1-3: 

Nina Krysińska  I  miejsce 

Weronika Mazur II miejsce 

Stanisław Koluch II miejsce 

Filip Janeczek III miejsce 

W klasach 4- 8: 

Patrycja Maćkowska I miejsce 

Pola Szczygielska I miejsce 

Julita Jackiewicz II miejsce. 

Gratulujemy !!!