|

Komunikat Rady Szkoły

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnej Rady Szkoły, który nastąpi najpóźniej z dniem 30 września 2022 r., planujemy przeprowadzić wybory przedstawicieli reprezentantów Rodziców do nowej Rady Szkoły na  lata 2022-2025 dnia 29 września 2022 r. o godzinie 18:00 w sali 22.

Wybory do Rady Szkoły są przeprowadzane oddzielnie w gronie Rodziców, Uczniów i Nauczycieli i są to wybory tajne i bezpośrednie. 
Z poważaniem
Ewa Murawska
Przewodnicząca Rady Szkoły