||

Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2021/22.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły:

http://podkowa-szkola.pl/swietlica/swietlica-rekrutacja/

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie kompletnie wypełnionych kart drogą elektroniczną na adres: sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 28.05.2021