Betlejemskie światełko pokoju w naszej Szkole 

Dzisiaj phm. Lech Skowron, w imieniu Podkowiańskiego Szczepu ZHP, podzielił się z nami  Betlejemskim Światłem Pokoju. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Czyńmy pokój”.  

Dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. Dziękujemy naszym Harcerzom. Czuwaj!