|

Zajęcia świetlicowe z cyklu ,,Wiem więcej”

W trakcie zajęć dzieci z klasy 2b mogły poznać specyfikę i wymagania związane z  wybranymi zawodami ( np. informatyk, lekarz, strażak, nauczyciel). Uczniowie opowiedzieli też, kim chcą zostać w przyszłości. Zajęcia zakończyły się zabawą polegającą na pokazywaniu czynności charakterystycznych dla danego zawodu- grupa musiała odgadnąć o jaki zawód chodzi.