Zaakceptuj siebie i innych

W kwietniu i maju realizowana była w klasach IV a, VI b i VIII c w naszej szkole innowacja pedagogiczna pt. ,,Zaakceptuj siebie i innych’’. Głównym założeniem innowacji było uwrażliwienie uczniów na szeroko pojętą inność wśród ludzi oraz poszerzenie wiedzy uczniów na poruszaną tematykę, czyli: tolerancja i niepełnosprawność. Omawiane zagadnienia w znacznym stopniu podniosły poziom kompetencji uczniów, a także przyczyniły się do kształtowania umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie m. in. tolerancji, wrażliwości, potrzeby pomocy i wspierania. Uczniowie uczestniczący w projekcie wykazali się dużą aktywnością i zainteresowaniem poruszanymi zagadnieniami.