Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Drodzy Państwo,
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych zostały już wywieszone w szkole (na zewnętrznych drzwiach). Zapraszamy do zapoznania się z nimi! Teren szkoły jest otwarty w godz. 7.00 – 15.00.