|

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych – podział na klasy

Drodzy Państwo,
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych z podziałem na klasy zostały wywieszone w szkole (na zewnętrznych drzwiach przy głównym wejściu). Zapraszamy do zapoznania się z nimi! Teren szkoły jest otwarty w godz. 7.00 – 16.00.