Wyniki rekrutacji do klas pierwszych – podział na klasy

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

W siedzibie szkoły przy głównym wejściu, została zamieszczona lista uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 z podziałem na klasy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Dziękujemy przedstawicielom Rady Rodziców za losowanie Uczniów i Wychowawców do klas.