Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2023/2024 w siedzibie szkoły na drzwiach wejściowych została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

Zapraszamy do zapoznania się z nią!

Informujemy również o konieczności złożenia w dniach 17 kwietnia – 28 kwietnia 2023 r. oświadczenia – potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych.

Niezłożenie w/w deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale klasowym w szkole.

Druk dostępny jest na stronie szkoły w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA 2023/2024.

Prosimy o składanie oświadczeń do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.