Wspieramy Dom Samotnej Matki w Brwinowie

Zapraszamy do zbiórki żywności z długim terminem przydatności. Potrzebne produkty to np. kasze, ryż konserwy, mąka, olej, makaron itp.

Zbiórka trwa od 29.11.2023 do 8.12.2023.