|

UWAGA RODZICE!

Informujemy o konieczności złożenia w dniach 20 kwietnia – 8 maja 2020 oświadczenia – potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych.

Niezłożenie w/w deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale klasowym w szkole.

Druk dostępny jest na stronie szkoły w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA 2020.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie oświadczeń drogą elektroniczną na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.