||

Uwaga konkurs recytatorski! 

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim organizowanym przez  

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pod patronatem Starosty Powiatu Grodzisk. 

Hasło XXII Edycji Konkursu Recytatorskiego brzmi: Drogi Jarosławie, Kochany Zbyszku – Iwaszkiewicz i Herbert – poeci dwóch pokoleń.  

Konkurs obejmuje 2 kategorie wiekowe: 

I – uczniowie klas 4-6 

II – uczniowie klas 7-8 

Eliminacje szkolne odbędą się 26marca (wtorek) o godz. 8:00 

Warunki uczestnictwa: 

– przygotowanie przez uczestników recytacji jednego utworu o treści realizującej temat konkursu, 

którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut. 

– swój udział w konkursie należy zgłosić w bibliotece szkolnej do dnia 22 marca ( piątek) 

 Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

– dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika, 

– rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów, 

– kultura mowy, 

– artyzm wykonania