Uczniowie cudzoziemscy, którzy uczą się w naszej szkole ze względu na położony w naszym rejonie Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku stanowią dosyć liczną grupę uczniów.(łącznie 43 osoby). W ubiegłym roku szkolnym były to dzieci pochodzące z rożnych krajów: Gruzji, Białorusi, Kirgistanu, Ukrainy, Erytreii oraz Czeczenii. W roku szkolnym 2012/13 przybyła do naszej szkoły bardzo liczna grupa dzieci czeczeńskich ? 20 nowych uczniów, którzy są pod opieką nauczyciela polonisty oraz pedagoga i psychologa szkolnego. Uczniowie ci biorą udział w dodatkowych zajęciach integracyjnych oraz zajęciach języka polskiego i zajęciach wyrównawczych w szkole. Od października będzie zatrudniona w naszej szkole w charakterze pomocy nauczyciela osoba pochodzenia czeczeńskiego, która ułatwi nam kontakty z rodzicami uczniów czeczeńskich, będzie wspierać działania szkoły związane z edukacją uczniów cudzoziemskich. Na terenie szkoły działa powołany przez p. dyrektor zespół ds. uczniów cudzoziemskich, który koordynuje większość działań związanych z edukacją uchodźców w szkole.

Od kilku lat nasze działania związane z edukacją i integracją uczniów cudzoziemskich wspierają lokalne instytucje i stowarzyszenia działające na ternie miasta Podkowa Leśna: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się uchodźcami: Polską Akcja Humanitarną, dzięki której nasi nauczyciele wzięli udział w licznych szkoleniach dot. pracy z uczniami cudzoziemskimi. PAH zebrała i przekazała szkole pieniądze na tzw. ?fundusz wycieczkowy? umożliwiający udział uczniom cudzoziemskim w wycieczkach klasowych. Dzięki PAH powstała publikacja pt ?Wielokulturowość na co dzień. Przykłady dobrych praktyk z Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej?, która jest zbiorem scenariuszy lekcji i zajęć przygotowanych przez nauczycieli z naszej szkoły. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęła się współpraca z Fundacją Polskie Forum Migracyjne i Stowarzyszeniem Praktyków Kultury w ramach projektu ?Wielokulturowe sąsiedztwo,. Włącz mnie?, która trwa do dzisiaj. Efektem tej współpracy są warsztaty międzykulturowe dla uczniów różnych klas, pomoc psychologów międzykulturowych , zajęcia pozalekcyjne odbywające się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, przedstawienia teatralne oraz konferencja dotycząca edukacji uczniów cudzoziemskich, która odbyła się 15 czerwca 2012 na terenie naszej szkoły.

Przez cały czas staramy się rozwijać nasze kompetencje dot. edukacji uczniów cudzoziemskich gdyż zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwy proces. Na początku września na terenie szkoły miały miejsce trzy nieprzyjemne incydenty z udziałem uczniów cudzoziemskich. Po wszystkich zajściach zostały przeprowadzone rozmowy z rodzicami uczniów, poinformowany został Ośrodek dla Cudzoziemców w Dębaku oraz Policja. Uczniowie ci są pod stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, projekty i rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszej integracji uchodźców w naszej szkole. W najbliższym czasie planujemy spotkanie dla rodziców uczniów naszej szkoły przybliżające kulturę i zwyczaje krajów skąd pochodzą uczniowie cudzoziemscy.