Szkoła przyszła do Uczniów

Drodzy Rodzice,

po 9 dniach pracy mogę z pełną odpowiedzialnością i radością powiedzieć, że skoro Uczniowie nie mogli przyjść do Szkoły, to Szkoła przyszła do Uczniów. Dzisiaj, po zakończonych szkoleniach, Uczniów i Nauczycieli, uruchomiliśmy w pełni projekt „Zdalna Szkoła”.  Jest jasne, że nadal będziemy poprawiać i uzupełniać wszelkie funkcjonalności tej platformy, pilnować aby wszyscy Uczniowie mieli dostęp i pokonywać wszystkie trudności, które na pewno jeszcze się pojawią.

Zaznaczam tu także, że dla wszystkich Uczniów i Rodziców dostępni są Nauczyciele Wspomagający, którzy uczestniczą w zajęciach i są w stałym kontakcie ze swoimi uczniami. Zespół psychologiczno-pedagogiczny także pracuje cały czas. Nasi Pedagodzy i Psycholodzy nawiązali też kontakt ze wszystkimi uczniami, którymi się opiekują i są dla Państwa dostępni na Librusie w godzinach pracy zespołu.

W tym miejscu pragnę także serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za mobilizację, wsparcie dla Uczniów, wysiłek po Waszej stronie oraz za dobre i serdeczne słowa skierowane do nas. Państwa pomoc dla nas jest nieoceniona. Chciałabym też z całą mocą podkreślić, że zaangażowanie Kadry Nauczycielskiej jest w tym momencie wyjątkowe i ich postawa jest dla mnie wyrazem największej odpowiedzialności. Zdaliśmy egzamin z bycia prawdziwą wspólnotą na najwyższą ocenę.

Warto też zaznaczyć, że dzięki pomocy i wielogodzinnej pracy pana Zbigniewa Szcześniewskiego udało nam się przebrnąć przez ten najtrudniejszy okres i uruchomić szkołę. Ogromne zasługi w tym względzie ma także pani Edyta Ciach. Staramy się monitorować możliwości uczniów w zakresie dostępu do Internetu czy sprzętu i na bieżąco rozwiązywać te problemy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. oraz na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej z dnia 24 marca 2020  r. ustalam następujący sposób realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się w ramach zdalnego nauczania w oparciu o:
  • Platformę Microsoft Teams(lekcje on-line) i narzędzia do monitorowania i sprawdzania wiadomości i postępów uczniów umieszczonych na platformie,  przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu oraz czasu korzystania z urządzeń do zdalnego nauczania
  • Dziennik elektroniczny – system Librus
  • podręczniki, ćwiczenia i karty pracy, które uczniowie posiadają w domu
  • zintegrowaną platformę edukacyjną: epodreczniki.pl
  • materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów
  • wydrukowane przez szkołę materiały i karty pracy (dla niektórych uczniów cudzoziemskich i tych, którzy mają ograniczony dostęp do Internetu i urządzeń do zdalnego nauczania)

 

Uzgodniliśmy podczas Rady Pedagogicznej w dniu 24 marca 2020 r., że Uczniowie będą oceniani w nauczaniu na odległość w oparciu o narzędzia umieszczone na platformie takie jak sprawdziany, a także prace domowe, prace samodzielnie wykonane przez uczniów w domu, prezentacje z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, samodzielne i kreatywne pomysły uczniów, aktywność na zajęciach i systematyczność itp. Ich zachowanie podczas czatów będzie także brane pod uwagę. Nauczyciele i dyrekcja szkoły nie wyrażają zgody na nagrywanie lekcji, robienie zdjęć lub udostępnianie naszych wizerunków bez naszej zgody wyrażonej na piśmie.

 

Nauczyciele będą kontaktować się z Państwem za pomocą systemu Librus, natomiast z uczniami za pomocą Microsoft Teams, gdzie będą odbywały się lekcje i konsultacje nauczycieli z uczniami. Od przyszłego tygodnia będziemy pracować w oparciu o plan lekcji (zasadniczo zgodny z obecnym planem lekcji), a po zakończonych lekcjach on-line będą wysyłać do uczniów materiały do pracy samodzielnej oraz pomagać uczniom on-line w rozwiązywaniu wszelkich trudności.

Myślę, że los postawił przed nami wyzwanie, które jest najtrudniejszą lekcją jaką można sobie wyobrazić. My, Państwo i Uczniowie staramy się wykonywać naszą pracę jak najlepiej umiemy, na miarę aktualnych możliwości i umiejętności. Cały czas doskonalimy nasz system licząc na to, że będziemy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania dla Waszych Dzieci.

Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie nam informacji o wszystkich trudnościach i problemach związanych ze zdalnym nauczaniem. Będziemy starali się na bieżąco wesprzeć Państwa oraz uczniów naszej szkoły w tym okresie.  Prosimy też o kontakt we wszystkich innych sprawach, które są dla Państwa ważne. Jesteśmy dla Państwa cały czas dostępni.

Dziękuję Państwu za wszystko. Życzę Państwu w tych trudnych czasach spokoju i dużo zdrowia.

Z poważaniem

Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app