Spotkanie z Burmistrzem Miasta Podkowy Leśnej

We wtorek 14 czerwca 2022 klasy ósme wzięły udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Podkowy Leśnej, panem Arturem Tusińskim. Spotkanie poprzedziły zajęcia dotyczące samorządu terytorialnego, które w ramach zajęć z Wiedzy o Społeczeństwie przeprowadziła nauczycielka tego przedmiotu, pani Helena Sarna. Pod kierunkiem pani Sarny ósmoklasiści przygotowali pytania skierowane do Pana Burmistrza. Spotkanie było bardzo udane – uczniowie mogli usłyszeć, jak wyglądają prace samorządu terytorialnego w praktyce. Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi i mamy nadzieję na kolejne spotkanie za rok!