Skąd wziął się język polski?

W ramach zbliżających się obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego nauczyciele języka polskiego przygotowali wiele ciekawostek. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Skąd wziął się język polski?

W piątym i czwartym tysiącleciu p.n.e., między Europą Środkową a Azją Centralną żyły plemiona mówiące językiem praindoeuropejskim.

Prajęzyk z pewnością istniał i nie ma co do tego wątpliwości. Nie bez powodu polski wyraz noc może utożsamiać się z angielskim night, niemieckim Nacht, francuskim nuit, szwedzkim natt, łacińskim nox czy litewskim naktis. Wszystkie pochodzą najprawdopodobniej od praindoeuropejskiego wyrazu *nókwts.

Wskutek wędrówek plemion język praindoeuropejski uległ zróżnicowaniu. Powstały dialekty:
zachodniosłowiańskie: polski, czeski, słowacki, łużycki (dolnołużycki i górnołużycki), kaszubski oraz wymarłe: połabski, pomorski, słowiński;

  • wschodniosłowiańskie: ukraiński, białoruski i rosyjski;
  • południowosłowiańskie: serbski, chorwacki, słoweński, bułgarski, macedoński.

Zespół zachodniosłowiański rozbił się na trzy dialekty – czesko-słowacki, łużycki i lechicki. Do tej ostatniej grupy należało wiele plemion zamieszkujących tereny Wielkopolski, Śląska, Małopolski, Mazowsza: Bobrzanie, Dziadoszanie, Lędzianie, Opolanie, Polanie, Ślężanie, Wiślanie. Plemiona te zjednoczyli Piastowie. Rozwój polskiej państwowości wpłynął na rozwój języka polskiego.

Podsumowując, język polski wywodzi się z języka praindoeuropejskiego.

Historycy języka polskiego wyróżniają cztery okresy rozwoju polszczyzny:

  • staropolski – między czasami najdawniejszymi a początkiem wieku XVI,
  • średniopolski – od wieku XVI do drugiej połowy XVIII,
  • nowopolski – do 1939 r.,
  • współczesny – po 1939 r.