|

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 poniżej.

https://sp143.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rekrutacja-do-szkół-ponadpodstawowych.pdf

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/14128,Zasady-rekrutacji.html

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021