|

Rekrutacja do klasy 1

Szanowni Rodzice i Opiekunowie kandydatów do klas 1

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2024/2025, zgłoszenia oraz wnioski można składać od 1 marca do 29 marca 2024 r.

Kompletnie wypełnione dokumenty składamy osobiście w sekretariacie szkoły.

W przypadku wniosku/zgłoszenia rodziców dzieci 6-letnich, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor, jeżeli dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (potwierdzone dokumentami: gotowość szkolna, informacja przedszkola/szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny).