Panel edukacyjny w naszej Szkole

25 listopada 2021 r. odbył się w naszej szkole panel edukacyjny poświęcony lotnictwu. Gościliśmy w szkole znanych inżynierów i konstruktorów samolotów i wiropłatów. Naszymi prelegentami był pan dr hab. Zbigniewa Wołejsza, pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, specjalista od inteligentnych systemów bezpieczeństwa i konstruktor samolotów, pan Andrzej Podsadowski, twórca Polskich Zakładów Lotniczych, inżynier i konstruktor, członek zarządu GE oraz Krzysztof Piwek, konstruktor samolotów, między innymi „Mewy” i „Iskierki”, wielki pasjonat lotnictwa i budowy samolotów.

W trakcie panelu naukowego Uczniowie zapoznali się z:

  • pionierami latania
  • podstawami naukowymi teorii lotu samolotu
  • ekologicznymi aspektami lotnictwa
  • budową aerostatów i wiropłatów a także ich rolą teraz i w przyszłości, oraz
  • pasjami lotniczymi wybitnego polskiego konstruktora, pana Krzysztofa Piwka

Nie tylko same prezentacje były bardzo ciekawe, ale ogromne wrażenie na wszystkich Uczestnikach zrobiło spotkanie na żywo z wybitnymi inżynierami i konstruktorami samolotów. Wszyscy Uczniowie byli bardzo zainteresowani, ale szczególnie dobrze szkołę reprezentowali Miłosz Szymański i Kamil Karlicki.

Panel naukowy został zorganizowany przez Rodziców z naszej szkoły, pana Marcina Woźniaka i panią Kamilę Antkowiak z firmy Kaman z Podkowy Leśnej, którzy wzięli na siebie przygotowanie merytoryczne i techniczne całego przedsięwzięcia (jeden z wykładów był transmitowany z Brukseli).

Uczniów do wykładów przygotowała pani Ola Witkiewicz-Kucharczyk nauczyciel fizyki.

Było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy szczęśliwy, że mogliśmy zorganizować taki panel naukowy w naszej szkole. Jeszcze raz dziękujemy Rodzicom za wspaniałą inicjatywę, organizację i wsparcie naukowe Szkoły !!!