Odbiór świadectw

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym roku szkolnym świadectwa szkolne będą wydawane zgodnie z  przygotowanymi procedurami.

Procedury odbioru świadectw w roku szkolnym 2019/2020

  • Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorami ustala zasady odbioru świadectw.
  • Świadectwa będą wydawane rodzicom/prawnym opiekunom/ uczniom (upoważnionym przez rodzica do odbioru) w ustalone przez dyrektora określone dni i godziny (w celu uniknięcia grupowania się osób);
  • Osoby odbierające świadectwa mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych uczniów/rodziców wynoszący min.2 metry;
  • Wchodząc do szkoły należy dezynfekować ręce, osoba odbierająca dokument powinna być w maseczce.
  • W szkole mogą przebywać max. 3 osoby odbierające świadectwa. Pozostali czekają przed wejściem głównym do szkoły zachowując odpowiednią odległość.

 

Terminy odbioru:

26 czerwca (piątek)

Klasa 8a – 1200

Klasa 8b – 1300

30 czerwca (wtorek)

Klasa 6a – 900

Klasa 6b – 1000

Klasa 7a – 1100

Klasa 7b – 1200

Klasa 7c – 1300

1 lipca (środa)

Klasa 4a – 900

Klasa 5a – 1000

Klasa 5b – 1100

klasa 5c – 1200

2 lipca  

Klasa 1a – 800

Klasa 1b – 900

Klasa 2a – 1000

Klasa 2b – 1100

Klasa 3a – 1200

Klasa 3b – 1300

Procedury odbioru świadectw w roku szkolnym