Matematyka ekonomii – oferta dla Uczniów klas 7-8

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski ma ciekawą ofertę dla Uczniów klas 7-8 (bezpłatną). Projekt nazywa się Matematyka ekonomii i jest organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na fakt dofinansowania projektu warunkiem udziału w kursie jest podpisanie umowy szkoleniowej przez rodziców lub opiekunów dziecka.

Kurs jest zaplanowany na 18 godzin dydaktycznych (45 minutowych), zajęcia mogą się odbyć w uzgodnionych terminach w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy do e-learningu i programów do wideokonferencji), stacjonarnej (zajęcia w szkole podstawowej lub w salach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50) lub w formie mieszanej.

Jest to niepowtarzalna okazja, aby Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę wykraczającą poza program szkolny, wiedzę która może się okazać niezwykle przydatna w codziennym życiu. Zajęcia rozpoczynają się już 3 listopada (lub w późniejszym terminie w zależności od ilości zgłoszeń).
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-5

Informacja o kursie