|

KLASY 1-3 PRZECHODZĄ NA ZDALNE NAUCZANIE

KLASY 1-3 PRZECHODZĄ NA ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Rodzice,
Zgodnie z nowymi zaleceniami, od dnia 9 listopada br. (poniedziałek) Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną. Do poniedziałku będziemy do tego przygotowani. Podręczniki zostaną uczniom wydane w piątek po lekcjach. Dla tych, którzy są nieobecni – podręczniki będą czekać na portierni.

W kalendarzu aplikacji Microsoft Teams zostaną zamieszczone spotkania lekcyjne z nauczycielami zgodnie z bieżącym planem lekcji oraz spotkania świetlicowe online w godzinach 15.00-17.00. Lekcje zostaną stosownie skrócone, aby uczniowie mniej czasu spędzali przed komputerem. O przerwach w zajęciach i ich długości decyduje Nauczyciel.

Od tego dnia szkoła zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej w godzinach 8.00-16.00. Zajęcia opiekuńcze będą przeznaczone w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W przypadku, gdy uczniowie będą korzystali z zajęć świetlicowych organizowanych w szkole bardzo prosimy o informację zwrotną do pani wicedyrektor Edyty Ciach za pomocą dziennika Librus. Prosimy, aby w wiadomości znajdowały się następujące informacje:
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Godziny pobytu ucznia na zajęciach świetlicowych w poszczególne dni:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

Z góry dziękujemy za wszystkie informacje. Postaramy się, aby nauka zdalna oraz praca świetlicy przebiegała bez żadnych zakłóceń. Dziękujemy za wszelką pomoc.
Z poważaniem
Edyta Ciach
Wicedyrektor ds. klas 1-3 i świetlicy