|

Jak poradzić sobie z hałasem

Tematem zajęć świetlicowych był hałas. Celem głównym było uświadomienie uczniom wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka. Dzieci dowiedziały się, że decybele to jednostki miary natężenia dźwięku. Po przeczytaniu tekstu o królu Hałasie dzieci dyskutowały o szkodliwości hałasu i o sposobach jego zmniejszania. Krzyś skonstruował nawet słuchawki ochraniające przed głośnymi dźwiękami. Powstały również prace plastyczne o królu Hałasie.