IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Klasy 1-3 biorą udział w projekcie pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Celem  kampanii jest zwrócenie uwagi, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.