|

Dni 12 i 13 listopada dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Drodzy Rodzice,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, zmianie ulega kalendarz roku szkolnego i w dniach 12-13 listopada (czwartek, piątek) nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole (lekcje będą odwołane).

Uważamy, że wszystkim należy się krótki odpoczynek. Tym bardziej, że Nauczyciele pracowali w weekend 24-25 października przygotowując szkołę do zajęć zdalnych.

W tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą się odbywać w świetlicy w godz. 8.00 – 16.00, w szczególności dla dzieci tych Rodziców, którzy są zaangażowani w walkę z Covid-19. Uczniów zgłaszamy do świetlicy do 10.11.2020 do pani wicedyrektor Edyty Ciach (Librusem).

Życzymy wszystkim w tym czasie odpoczynku od komputerów, dobrej pogody, spacerów i miłego spędzenia czasu.

Dyrekcja Szkoły