|

Bezpieczny Internet-zajęcia świetlicowe

Uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w zajęciach dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.Dzieci poznały co oznaczają słowa Internet i sieć komputerowa. Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych.