|

Bezpieczna droga do szkoły-zajęcia świetlicowe

W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia prawidłowego korzystania z chodnika i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w drodze do i ze szkoły. Uczniowie klasy 1B poznali ważne dla nich znaki drogowe oraz utrwalili wiedzę odnośnie działania sygnalizacji świetlnej.