Bezpieczeństwo naszych mieszkań

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, a w szczególności dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższych informacji. Dostępna jest broszura w języku polskim, dotycząca zapobiegania włamaniom do
mieszkań.