21 lutego – Dzień Języka Ojczystego

Z poprawną polszczyzną za pan brat! Dziękujemy uczniom i pani Monice!