Zgłoszenie dziecka do świetlicy

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2023/24.
Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony świetlica-rekrutacja

Kompletnie wypełnione karty można składać drogą elektroniczną (PDF) na adres: sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 31.05.2023