Zebrania z Rodzicami – przypomnienie

Drodzy Rodzice,
przypominamy, że zbliżają się terminy zebrań z Rodzicami:

5.11 – godz. 18.00 – zebrania Rodziców klas 1-3 (Zebranie Rodziców klasy 3b – 6.11)

6.11 – godz. 17.30 – spotkanie Rodziców z panią dyrektor szkoły (omówienie wyników analizy diagnozy potrzeb wychowawczych społeczności szkolnej)

godz. 18.00 – zebrania Rodziców klasy 3b oraz klas 4-8

Zapraszamy!!!
Dyrekcja Szkoły