Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 – podział na klasy